midsommarkransen.studentbostad-stockholm.se: Studentbostad i Bäckvägen

Studentbostad i Bäckvägen

Bäckvägen löper från Tellusborgsgatan till Sparbanksvägen. Från Bäckvägen finns det en ingång till den hemliga ledningscentralen, Nässlan. Nässlan uppfördes ursprungligen 1943 som bombsäker distriktscentral i berg samt fordonsskydd åt Stockholms brandförsvar. Nässlan byggdes om år 1977 till en så kallad ”Framskjuten enhet” (FE). Anläggningens funktion lades ner på 1990-talet. Även Hägerstens Brandstation ligger på Bäckvägen. Anläggningen invigdes 1945 och lades ner 2010. Idag har Falck verksamhet där. Längs Bäckvägen löper buss 147 som går från Liljeholmen till Hökmossen.

Denna hemsida har skapts av en av Sveriges ledande bostadsportaler för att hjälpa de som letar bostad- häribland en studentbostad. Många av Sveriges lärosäten är belägna i storstadsområden och med kraftig folkökning, ökar också behovet av att hitta en studentbostad. Klicka på länkarna till höger för att påbörja din sökning.

Icon CO2 neutral website English transparent.png