midsommarkransen.studentbostad-stockholm.se: Studentbostad i Tellusborgsvägen

Studentbostad i Tellusborgsvägen

Tellusborgsvägen löper gnom hela stadsdelen Midsommarkransen, den börjar vid Södertäljevägen och slutar vid Mikrofonvägen. Namnet på vägen kommer ifrån det informella området samt en bostadsrättsförening i Midsommarkransen. Namnet skapades genom sammanslagning av tomtföretagen Tellus och Nyborg och avser normalt de äldre delarna av Midsommarkransen kring Tellusborgsvägen och Vattenledningsvägen, bebyggda kring sekelskiftet 1900. Bostadshusen mot Tellusborgsvägen har sedan de uppfördes inofficiellt kallats för "Tellusborgarna". Under 2010-talet byggdes nya bostadshus i området i "Tellusborgsstil" för att smälta in i den sammanhållna äldre stadsmiljön.

Denna hemsida har skapts av en av Sveriges ledande bostadsportaler för att hjälpa de som letar bostad- häribland en studentbostad. Många av Sveriges lärosäten är belägna i storstadsområden och med kraftig folkökning, ökar också behovet av att hitta en studentbostad. Klicka på länkarna till höger för att påbörja din sökning.

Icon CO2 neutral website English transparent.png